Với tư tưởng “ An cư lập nghiệp” thì đất đai và nhà ở có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi người Việt Nam. Chính vì điều này, hành lang pháp lý về đất đai đang ngày càng được thiết lập chặt chẽ và có nhiều thay đổi qua từng thời kỳ để đảm bảo hơn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của người dân. Đặc biệt khi mà thị trường bất động sản đang ngày càng trở nên sôi động thì việc mua bán chuyển nhượng đảm bảo đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai là điều hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo sự an toàn về tài sản. Nắm bắt được nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực pháp luật về nhà ở và đất đai Công ty Tư vấn Phan Nguyễn với đội ngũ luật sư trẻ đã và đang hỗ trợ, tư vấn, trực tiếp giải quyết cho nhiều khách hàng các vấn đề về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản chung, tài sản riêng là đất đai, nhà ở… Cụ thể:

1. Tư vấn Pháp luật về Nhà ở và đất đai

 • Tư vấn luật về đất đai – nhà ở liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn luật về đất đai – nhà ở liên quan soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê;
 • Tư vấn luật về đất đai – nhà ở về thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và sở hữu công trình, nhà ở;
 • Tư vấn luật đất đai – nhà ở liên quan đến thừa kế;
 • Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức về xin cấp đất, thuê đất
 • Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, quyền sở hữu nhà cho ở nhờ;
 • Tư vấn pháp luật về đất đai – nhà ở có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn pháp luật về khiếu kiện về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai – nhà ở.

2. Tham gia giải quyết tranh chấp

 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai – nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản là đất đai – nhà ở;
 • Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai – nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất…

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

Dịch vụ nhà đất