Đổi mới
thủ tục hành chính tạo bước đột phá và phát triển trong hành chính công đang được
nhà nước chú trọng quan tâm. Tuy nhiên, thực trạng thủ tục hành chính nặng nề,
một bộ phận cán bộ, công chức nhũng nhiễu, quan liêu đã làm quá trình này trở
nên trị trệ và gây khó khăn cho người dân. Trước thực trạng này, không phải ai
cũng nắm rõ quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Để bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong các quan hệ hành chính
nhà nước, Công ty Tư ván Phan Nguyễn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ tốt nhất về mặt
pháp lý cho khách hàng để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản
lý hành chính trong mọi lĩnh vực. Cụ thể:

1. Tư vấn pháp luật hành chính

 • Tư vấn về tính hợp pháp hoặc trái
  pháp luật của các hành vi hành chính, quyết định hành chính;
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục hành
  chính về đất đai, lao động, thuế, doanh nghiệp;…
 • Tư vấn khiếu nại hành chính trong
  các lĩnh vực đất đai, lao động, doanh nghiệp, thuế;…
 • Tư vấn về các mức xử phạt hành chính
  trong các lĩnh vực như: giao thông đường bộ; lĩnh vực an ninh trật tự; lĩnh vực
  thuế; lĩnh vực doanh nghiệp;…
 • Tư vấn các vấn đề pháp luật hành
  chính khác theo yêu cầu của khách hàng.

2. Giải quyết tranh chấp

 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng
  trình tự thủ tục khiếu kiện, điều kiện khiếu kiện, Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn
  khởi kiện và các văn bản liên quan. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng
  liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng
  đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật
  sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ
  quan tiến hành tố tụng khác;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại
  diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức
  theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
  một cách tốt nhất tại các phiên xử.

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết,
chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền và
lợi ích chính đáng của khách hàng.