Pháp luật về hợp đồng là một trong
những chế định trung tâm của hệ thống pháp luật, là cơ sở pháp lý điều chỉnh
các quan hệ dân sự- kinh tế phát sinh trong đời sống xã hội, dựa vào đó hướng đến
việc bảo đảm công bằng, minh bạch và lành mạnh hóa các quan hệ hợp đồng giữa
các chủ thể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có rất nhiều người dân và doanh
nghiệp phải rất khó khăn để giành lại một phần quyền lợi của mình khi các hợp đồng
do họ soạn thảo, ký kết vì thiếu sự tham vấn pháp luật nên tiềm ẩn nhiều rủi ro
pháp lý. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng Công ty Tư vấn Phan Nguyễn đã
và đang hỗ trợ, tư vấn cho nhiều khách hàng về soạn thảo hợp đồng, ký kết, thực
hiện hợp đồng; Hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp… Cụ thể:

1. Tư vấn Pháp luật về Hợp đồng


 • vấn các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng để
  khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý để đảm bảo việc giao
  kết được thực hiện một cách có lợi nhất cho khách hàng nhưng đảm
  bảo đúng pháp luật để tránh mọi rủi ro pháp lý về sau;

 • vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng; đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược
  đàm phán hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ
  sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng;

 • vấn về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm thực
  hiện hợp đồng, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về
  giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và
  nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp
  và nghĩa vụ thuế;
 • Thẩm
  định về tài sản và đối tượng Hợp đồng, kiểm tra các văn kiện Pháp lý liên quan
  đến Hợp đồng;

 • vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng; sửa đổi đề nghị,
  chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
 • Đại
  diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;

 • vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp
  đồng;

 • vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm
  dứt hợp đồng;

 • vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt
  hợp đồng.

2. Tham gia giải quyết tranh chấp

 • Hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tài
  sản;
 • Hợp đồng hợp đồng đặt cọc, thuê, mua
  bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;
 • Hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng
  quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;….
 • Hợp đồng xây dựng, hợp đồng dịch vụ
  khác;
 • Hợp đồng lao động;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Hợp đồng bảo hiểm;
 • Hợp đồng liên doanh – liên kết;
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 • Hợp đồng thương mại quốc tế;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng
  trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách
  chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ
  quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ
  tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên
  quan khác cho đương sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật
  sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp
  trong các vụ án liên quan đến hợp đồng;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại
  diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức
  theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
  một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết, chúng
tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền và lợi
ích chính đáng của khách hàng.

Giải quyết tranh chấp