THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thành phần hồ sơ:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính)
 • Hợp đồng thế chấp (có công chứng, chứng thực) (01 bản chính);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp thế chấp TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải nhà ở thì nộp thêm các giấy tờ sau:

+ Giấy phép XD hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản sao)

+ Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng công trình của án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án XD công trình (Bản sao);

 • Văn bản thỏa thuận (có công chứng, chứng thực) giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (bản sao);

Văn bản ủy quyền (nếu có)’;

2. Đối tượng thực hiện:

Bên thế chấp là tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

3. Cơ quan tiếp nhận giải quyết:

Sở tài nguyên và Môi trường

4. Thời hạn giải quyết:

Giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

5. Lệ phí:

80.000đ/hồ sơ;

6. Văn bản pháp luật áp dụng:

 • Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
 • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
 • Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

145 thoughts on “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. lose money says:

  I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it has been only frustration and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest service to fulfill your requirements.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.