Sở hữu trí tuệ không phải là một lĩnh vực mới, tuy nhiên nhận thức của người dân về quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay đang còn nhiều hạn chế. Đặc biệt với sự phát triển của khoa học công nghệ và mạng lưới thông tin đa dạng, nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là rất cao. Vấn đề sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề nhân thân mà còn gắn liền với tài sản của cá nhân, tổ chức liên quan. Tài sản trí tuệ nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp. Nắm bắt được xu thế phát triển của xã hội, Công ty Tư vấn Phan Nguyễn với sự năng động của đội ngũ luật sư trẻ đã và đang hỗ trợ, tư vấn, trực tiếp giải quyết cho nhiều cá nhân, tổ chức về mặt pháp lý như tư vấn về thủ tục, quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký logo, tên thương hiệu, bảo hộ sáng chế… Chúng tôi mang đến cho khách hàng các loại hình dịch vụ sau:

1.Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn thủ tục đăng ký liên quan
  đến thương hiệu; tên thương hiệu; bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng công
  nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký liên quan đến
  nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu;nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký liên quan
  đến logo, slogan, độc quyền thương hiệu, logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu quốc
  tế;
 • Tư vấn thủ đăng ký bảo hộ logo,
  kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, bảo hộ đối với thiết kế mạch tích
   hợp bán dẫn, quyền tác giả, quyền
  liên quan đến quyền tác giả và bảo hộ giống cây trồng, vật nuôi;
 • Tư vấn pháp luật về chuyển giao
  quyền sở hữu công nghệ;
 • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực
  sở hữu trí tuệ ( vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền…);
 • Thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền
  sở hữu công nghiệp.

2.Tham gia giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn luật về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có);
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa, Cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các phiên xét xử.

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.