THỦ TỤC YÊU CẦU TOÀ ÁN XÁC NHẬN CHA, MẸ CON

Thủ tục yêu cầu toà án xác nhận cha, mẹ con
 • Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc xác định cha, mẹ, con như sau:
  “Điều 88. Xác định cha, mẹ
  Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.
  Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.
  Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng……….”
 • Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con được quy định tại Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:
  “Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con
 1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.
 2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.
  Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

  Do đó, trong trường hợp thuộc quy định tại khoản 2 Điều 101 nêu trên để xác định lại cha, mẹ con, cần phải làm thủ tục xác nhận cha, mẹ cho con tại Tòa án, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ rồi gửi lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cha/mẹ cư trú để yêu cầu giải quyết.
Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn khởi kiện;
 • CCCD;
 • Giấy khai sinh con;
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ – con như: Kết quả giám định ADN, thư từ, tài liệu, phim ảnh, người làm chứng,…

Bước 2: Sau khi có Tòa án ra quyết định công nhận quan hệ cha, mẹ con thì mang bản án hoặc quyết định của TAND tới UBND xã để làm thủ tục thay đổi thông tin cha mẹ và họ tên của con trên giấy khai sinh.

Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau:
“Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”