Tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) được phê duyệt và có hiệu lực ở Việt Nam, đã mở ra nhiều cơ
hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Trên một sân chơi lớn, để tồn tại và
phát triển buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược vững chắc và sâu rộng
đồng thời phải có am hiểu chuyên sâu về pháp luật để không bị “thua” trên sân
nhà. Để có được những bước tiến vững chắc, nhu cầu an toàn về pháp lý đang được
các doanh nghiệp Việt ngày càng quan tâm. Công ty chúng tôi với đội ngũ luật sư
năng động bản lĩnh đã và đang hỗ trợ, tư vấn, trực tiếp giải quyết cho nhiều
doanh nghiệp về mặt pháp lý như: tư vấn, đàm phán, hạn chế rủi ro trong đầu tư
và kinh doanh, tạo thế mạnh cạnh tranh. Chúng tôi mang đến cho khách hàng các dịch
vụ nhanh chóng và hiệu quả sau:

1. Tư vấn pháp luật về thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Tư vấn về việc lựa chọn loại hình
  doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức; Tư vấn pháp luật
  phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức
  danh quản lý; Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông; Tư
  vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn; Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi
  nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…);
 • Tư vấn điều kiện kinh doanh đối với
  một số ngành nghề;
 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh
  nghiệp và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
  doanh. Tư vấn thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn
  phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn…
 • Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định
  về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều
  lệ);
 • Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về
  lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư …
 • Tư vấn liên quan đến việc chia,
  tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

2. Tư vấn
pháp luật đối với các hoạt động thương mại

 • Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa,
  Hợp đồng dịch vụ… Quy định về buộc thực hiện đúng hợp đồng, xử lý vi phạm, buộc
  bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng. Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về cạnh
  tranh, hạn chế cạnh tranh, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh
  tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ việc về cạnh
  tranh;
 • Tư vấn tổ chức mạng lưới chi nhánh,
  văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và đại diện thương nhân, hoạt động đại
  lý, uỷ thác thương mại;
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật
  đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;
 • Tư vấn quảng cáo thương mại, đấu
  giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền thương mại.

3. Tham gia giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các phiên xử.

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.