THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ BHXH

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ BHXH

1.Thành phần hồ sơ:

Đối với trường hợp cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin trên BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

Trường hợp gộp sổ BHXH:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
 • Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
 •  Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ căn cước/ chứng minh thư/hộ chiếu;

Đối với cấp lại, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Một trong các giấy tờ chứng minh tương ứng với từng trường hợp cụ thể

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập hồ sơ theo quy định nêu trên

Bước 2: nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền:

Đối với người tham gia

 • Người đang làm việc: Nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH trực tiếp thu.
 • Ngươi tham gia BHXH tự nguyện: Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH trực tiếp thu.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có yêu cầu điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.
 • Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp cho UBND xã/cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp đổi thẻ BHYT: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH tỉnh.
 • Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ cho UBND xã. Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH trực tiếp thu. Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH trực tiếp thu.
 • HS,SV đóng BHYT theo nhà trường: Nộp hs cho nhà trường

Đối với đơn vị:

– Đơn vị SDLĐ: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

– UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu; Nhà trường; Phòng/Tổ chế độ BHXH: kê khai hồ sơ liên quan sau đó nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp

Bước 3: cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 4: Đóng lệ phí và Nhận kết quả giải quyết hồ sơ

3. Thời gian giải quyết

– Đối với cấp lại sổ BHXH (thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh; giới tính; dân tộc; hoặc cấp lại sổ BHXH do bị hỏng, mât): không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi NLĐ có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho NLĐ biết.

– Đối với điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2 thoughts on “THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.