THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH ĐƯƠNG NHIÊN

THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH ĐƯƠNG NHIÊN

1. Đối tượng thuộc trường hợp xóa án tích đương nhiên:

Thực hiện theo quy định tại Điều 70, BLHS 2015 (sđ, bs 2017), người đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với các trường hợp sau:

– không thuộc các tội quy định tại Chương 12, Chương 26 của BLHS 2015 (cụ thể là các tội liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh)

– ngoài 2 trường hợp nêu trên thì người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 02 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm ;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Ngoài ra, người bị kết án đương nhiên được xóa tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn.

Hồ sơ xin xóa án tích:

CMND/CCCD và sổ hộ khẩu người yêu cầu xóa án tích (bản sao);

Bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, nếu đã xét xử tại cấp phúc thẩm thì cung cấp cả trích lục (bản trích lục hoặc bản sao);

Một trong các giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi có thụ hình án cấp:

Giấy chứng nhận đặc xá do Trại giam nơi thi hành án cấp (nếu có);

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù do Trại giam nơi thi hành án cấp hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (nếu có);

Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo do Cơ quan thi hành án hình sự – Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (nếu có);

Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giảm giữ do Cơ quan thi hành án hình sự – Công an quận, huyện, thị xã cấp hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (nếu có);

Một trong các giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt:

Biên lai nộp tiền án phí, tiền phạt và các nghĩa vụ dân sự khác như: bồi thường, truy thu,… trong bản án hình sự hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành do Cơ quan thi hành án dân sự cấp hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác nhận đã nộp tiền án phí, tiền phạt và các nghĩa vụ dân sự khác. (bản gốc)

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01: mẫu số 03/2013/TT-LLTP

2. Cơ quan thực hiện:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Sở tư pháp nơi thường trú, nếu không có nơi thường trú thì nộp tại Sở tư pháp nơi tạm trú.

3. Thời gian giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc)

4. Lệ phí:

200.000đ/người/lần cấp

3 thoughts on “THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH ĐƯƠNG NHIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.